Jamiyatni rivojlantirish strategiyasi hozirgi vaziyatni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, u quyidagi masalalarni ishlab chiqishga asoslanadi:

· ijaraga beriladigan binolarni yahshilash;

· ijarachilar uchun qulaylik yaratish;

· xalqaro darajada sharoit yaratish;

· xorijiy investorlarni jalb qilish;

· kompaniya xodimlarining samaradorligini oshirish;

· xarajatlarni kamaytirish;

· debitor qarzdorlikni kamaytirish;

· davlat organlari bilan birgalikda muddati o‘tgan debitorlik qarzlarini undirish;

· daromadlarni aksiyadorlar foydasiga oshirish;

· barcha sohalarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish;

· binoni ekspluatatsiya qilish samaradorligini ta'minlash;