“Toshkent” RFB Boshqaruvining 2023-yil 8-sentabrdagi qarori bilan “Toshkent” RFB birja kotirovkalari varaqasining “Standart” toifasidagi aksiyalarni “Qimmatli qog‘ozlar bozori” segmentiga kiritish, oddiy aksiyalar (UZ7000560001) “Business Centr Samarqand” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlik kodi - BCSK bilan 2023-yil 11-sentabrdan savdoga qabul qilindi.